Skip to main content
skip to Main Content
Support: 22 40 28 00 akan@akan.no

Visste du at det i Norge bare er Norsk Tipping og Rikstoto som har tillatelse til å markedsføre pengespill som foregår på internett? Du vil være tilgitt for å tro noe annet, norskspråklige fjernsynskanaler og nettsider er fulle av reklame for haugevis av andre spillselskaper. Det er mulig fordi flere av de norskspråklige tv-kanalene, som Max og TV3, har base utenfor Norge, i land hvor spillselskapene har lisens til å drive. Både Lotteritilsynet og Medietilsynet mener likevel praksisen er lovstridig, siden kanalene klart retter seg mot et norsk publikum, og arbeider med å få stanset reklamen.

Det er ikke uten grunn at det brukes ressurser på å få begrenset omfanget av slik reklame. Universitetet i Bergens befolkningsstudie om nordmenns spillvaner viste for eksempel at særlig de som fra før har et problematisk forhold til pengespill føler seg påvirket av reklamen, og opplever at reklame bidrar til at det tas høyere risiko i spillene. I tillegg er flere av elementene ved de utenlandske spillselskapenes markedsføring problematisk fra et ansvarlighetsperspektiv. I motsetning til Norsk Tipping og Rikstoto benytter disse selskapene seg av såkalte bonuser og lojalitetsprogram. Disse kan særlig gi utfordringer for mennesker som ønsker å begrense eller kutte ut sin spilling.

Teksten under viser hvordan noe av dette foregår og er skrevet av Rune Aune Mentzoni, spesialrådgiver hos KoRus-Øst og Magnus Eidem, prosjektleder for Fjernbasert behandling for spilleavhengige. Den ble opprinnelig publisert hos NRK Ytring:

Se for deg at du er alkoholiker, men at du det siste året har klart å holde deg unna drikkingen. Det har vært vanskelig, men nå har du klart det.

Se så for deg at din lokale bartender ringer deg opp. Hun har savnet deg i baren. Du var jo en av hennes mest trofaste kunder, men nå har du ikke vært der på lenge. Hun lurer på om du ikke kunne tenke deg å komme tilbake.

Ja, hun vil faktisk la deg drikke gratis både fredag og lørdag om du bare vil komme innom. Ingen forpliktelser, bare kom – så tar dere det derfra. Absurd? Absolutt, men ikke når det gjelder pengespill.

En av pasientene som tidligere har gjennomgått Sykehuset Innlandets tilbud om Fjernbasert behandling for spilleavhengige mottok nylig en personlig e-post fra et av spillselskapene han hadde vært kunde hos.

Henvendelsen åpner slik: «Hei, håper alt står bra til. Jeg er din nye lojalitets-koordinator og jeg må ærlig innrømme at du ikke har mottatt de bonuser og den oppvarting du fortjener, dette ønsker vi å gjøre noe med dersom du kommer tilbake til oss».

Det er et langt brev, og i teksten som følger blir spilleren ikke bare tilbudt gode bonuser. Det fristes også med deltakelse i pokerturnering i utlandet, krydret med opphold på luksushotell og uforglemmelige aktiviteter. Spillselskapet vil dekke alt av utgifter, både for mottakeren og en venn.

Personen som mottok henvendelsen klarte å slutte med spill våren 2012 etter å ha spilt bort flere hundretusener på nettbaserte kasino. Han reagerer med fortvilelse over å bli påminnet sin tidligere overdrevne spilleatferd og de negative konsekvenser han har påført seg selv og sin familie. Pågående spillselskap reaktiverer skyld og skamfølelse som går hardt ut over selvbildet.

I daglig kontakt med spilleavhengige og problemspillere blir vi godt kjent med utfordringer knyttet til å endring av spillvaner. For dem som oppsøker behandling har spillingen blitt altoppslukende og påvirker hele livet negativt.

Økonomisk ruin, samlivsvansker, problemer med jobb eller skole og depresjon/angst problematikk er hverdagen for dem som har tapt store summer over tid. Det er nettopp denne gruppen spillselskapene har tjent mest penger på, og derfor ønsker å opprettholde et kundeforhold til.

Pasienter kontaktes hyppig av selskapene på telefon, sms, e-post eller brev – med løfte om bonus eller innskudd på spillkontoen om de kommer tilbake. De som har spilt bort virkelig store summer kan være så «heldige» å få tilbud som beskrevet over.

Henvendelser fra spillselskapene vinkles slik at de omhandler lojalitet, at spilleren fortjener oppvartning og gode bonusordninger fordi spilleren har vært en så god kunde. Spillernes enorme tap gjør dem fortjent til attraktive bonusgoder.

Majoriteten av dem som oppsøker behandling hos Sykehuset Innlandet er spillere på nettbaserte kasino. De er ofte registrert som kunde hos flere spillselskap. Det å slutte med den overdrevne spillatferden er i seg selv en krevende prosess, som blir ytterligere vanskeligere av slik pågående og direkte markedsføring.

Dessverre er det flere som etter å ha vært spillefrie over tid, kontakter behandlingsapparatet igjen grunnet tilbakefall, og hvor tilbakefallet kan direkte knyttes til fristende tilbud fra spillselskap. Dette gjelder også de som har kontaktet selskapet for å få sin spillkonto slettet, eller forsøkt å fjerne seg som kunde.

Spillselskapene på sin side har fullstendig oversikt over den enkeltes spillatferd, og hva som er gjort av innskudd og tap. De vet hvem som også i fremtiden kan generere store inntekter. Det umoralske i å henvende seg til en sårbar gruppe overses i profittjagets navn.

I den nye regjeringsplattformen kommer det frem at regjeringen vil videreføre en politikk hvor hensynet til spillavhengige ivaretas, samtidig som inntekter fra pengespill skal formidles til ideelle formål.

Som et ledd i dette ønsker regjeringen å utrede en lisensordning hvor utenlandske spillselskaper får tillatelse til å operere i det norske markedet, mot at de følger et sett med politisk bestemte vilkår. Dette vil på den ene siden innebære at Norsk Tippings monopol som lovlig tilbyder av pengespill i Norge vil falle bort, men samtidig sørge for at også inntekter norske spillere genererer hos utenlandske spillselskaper kan kanaliseres til gode formål i Norge.

Konsekvensene for det norske folks spillvaner er uklare, ettersom alle som vil allerede kan benytte seg av utenlandske spillselskapers tilbud (og gjør det i omfattende grad), selv om selskapene altså mangler formell tillatelse til å operere i Norge.

Vårt ønske er at utredningen som skal gjøres også vil se nærmere på og foreslå regulering av hvordan markedsføring av pengespill foregår. Det bør stilles klare krav til form og innhold av reklame for pengespill, direkte markedsføring med tilbud om gratis spill og lukrative goder må unngås.

Dette er den eneste måten markedsføring kan gjennomføres samtidig som hensynet til spillavhengige kan ivaretas.

Back To Top