Skip to main content
skip to Main Content
Support: 22 40 28 00 akan@akan.no

Problemer knyttet til pengespill oppstår når aktiviteten som tidligere har vært knyttet til noe positivt, som spenning eller underholdning, begynner å komme ut av kontroll. Det kan starte det med at du spiller for litt mer enn du egentlig hadde tenkt, selv om dette trenger å være noen stor sak. Et vanlig kjennetegn på at problemer er under utvikling er et behov for å spille mer i et forsøk på å vinne tilbake penger som er tapt. Noen kan oppleve å havne i konflikter med andre som resultat av spillingen, mens andre føler stress eller angst som kan knyttes direkte til pengespill.

For noen utvikler det seg så langt at pengespill blir en dominerende negativ faktor i livet, som overskygger alle andre aktiviteter. Det kan fortone seg som en sterk negativ spiral. Du taper stadig mer penger, og den eneste måten å vinne dem tilbake på er å spille mer. Resultatet kan være betydelig gjeld som kan virke umulig å håndtere alene.

Det finnes også personer som har problemer med pengespill hvor økonomien ikke er av stor betydning. Noen har solid økonomi og har råd til å tape mye, men opplever at pengespill blir tar uønsket stor plass. Spillingen kan ha utviklet seg til en vanemessig atferd som tar veldig mye tid og bestemmer hvordan dagene skal se ut. Det er her altså ikke pengebruken som er hovedproblemet, men det at aktiviteten tar bort fokus fra det en egentlig vil bruke dagene sine til.

En stor undersøkelse gjennomført ved Universitetet i Bergen på oppdrag fra Lotteritilsynet anslo at omtrent 22 000 nordmenn har alvorlige problemer knyttet til pengespill. I tillegg kommer nesten 90 000 i det som omtales som risikosonen for å utvikle alvorlige problem. Av disse vil noen allerede oppleve spill som en stor belastning, mens andre foreløpig opplever å ha kontroll.

Når problemer med pengespill vokser seg store, rammer det ikke bare spilleren selv, men også omgivelsene. Familien vil oppleve en person som på grunn av fokuset på pengespill er stadig mer distansert fra aktivitetene som betyr noe. På arbeidsplassen er spilleren kanskje dårlig fungerende, siden konsekvensene av problemene gjør det vanskelig å fokusere på arbeidsoppgaver. Det hender dessverre også ofte at personer med pengespillproblemer har begått kriminelle handlinger, som underslag av penger fra arbeidsplassen, for å finansiere sin aktivitet. Når vi vet dette er det ikke vanskelig å forstå at pengespillproblematikk er omtalt som et folkehelseproblem.

Back To Top